سوگند نوشته

هر چه از دلم بر آید بر این وبلاگ نشیند!
یکشنبه 6 اسفند‌ماه سال 1391

:(

هیچ چیز با گذشت زمان ساده تر نمیشود...

فقط ما خسته تر میشویم ..

  و پذیرش چیز ها برایمان اسان تر !!