سوگند نوشته

هر چه از دلم بر آید بر این وبلاگ نشیند!
پنج‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1390

پاییز من

پنج‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1390

سوگند

پنج‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1390

بدان

حسی دارم ، اگـــــر بدانی بد نیست / شعری گفتم تو هم بخوانی بد نیست

الآن  خیلی دلم بـرایت تنگ است / در هــر صورت خبر رســانی بد نیست . . .
برچسب‌ها: شعر، شعر دلتنگی، شعر زیبا