سوگند نوشته

هر چه از دلم بر آید بر این وبلاگ نشیند!
شنبه 11 آذر‌ماه سال 1391

خدایـــــا ...

ـخدایـــــا ...
خَــط و نشــانِ دوزخـت را بَـرایم نَکـش ...
جَهنـــم تَر از نَـبـودَنــش جــایی را سُـراغ نـدارم ...

چهارشنبه 8 آذر‌ماه سال 1391

این عکس جشنومون دیگه کلکسیونه پست های جشن تکمیل شدش

 

اینم عکس جشن فارغ التحصیلمون هستش 

برای دوستانی که درخواست داشتن ببینن 

اونی که پایین نشسته با لباس مخصوص من هستم